Bases Reguladores d´Ajudes per al suport a la certificació produció agricola. Conselleria Agricultura. CV.

ORDRE 29/2017, de 6 de novembre, de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural, per la qual s’estableixen les bases
reguladores de les ajudes per al suport a la certificació
de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en
el marc del I Pla valencià de producció ecològica 2016-
2020. [2017/9941]

Orden 29-2017 Bases Reguladoras Ayudas Bases Certificacion Ecologica