Beques per a la formació

BEQUES I AJUDES PER A la FORMACIÓ

Hem parlat anteriorment de formació gratuïta i reglada (certificats de professionalitat i formació universitària), però hui intentarem recollir els tipus de beques i com podeu accedir a elles.

QUÈ SÓN LES BEQUES FORMATIVES?

Les beques o ajudes a la formació són normalment prestacions econòmiques que pretenen cobrir les despeses derivades de l’etapa formativa. La seua quantia dependrà de l’àmbit i finalitat i, en totes elles, s’hauran de complir una sèrie de requisits específics per a poder optar-hi. Les beques es poden fer servir per al pagament d’una matrícula o facilitar-nos algun dels aspectes relacionats amb la formació com puga ser el desplaçament o l’obtenció del material.

Encara que no estan disponibles totes les beques per al curs 2020-2021, des del Pacte Territorial ens volem avançar perquè no perdeu l’oportunitat arribat el moment.

QUINS TIPUS DE BEQUES EXISTEIXEN ACTUALMENT?

Encara que existeixen diferents tipus de beques i ajudes depenent de l’entitat o l’organisme que les convoque, podem classificar-les en:

Destinades al pagament total o parcial de les taxes de matrícula de la formació.

Les més conegudes són les del pagament de taxes universitàries i se solen requerir de la superació de X nombre de crèdits.

Cobriran parcial o totalment les despeses derivades de desplaçament entre la llar i el centre de formació per raó d’estudis.

Ací també entrarien les conegudes Beques ERASMUS o SÈNECA (per a estudiar a l’estranger o en una altra comunitat autònoma).

dirigides a persones que volen obtindre una formació de postgrau, o ajudes adherides a programes d’investigació específics.

Sol prevaldre l’expedient acadèmic.

Són ajudes que pretenen facilitar la incorporació al món laboral.

Les convoquen algunes entitats públiques o privades i són similars als períodes de pràctiques formatives.

Aquestes beques suposen una gran oportunitat per a adquirir primeres experiències laborals.

Com el seu nom indica, estan destinades a l’obtenció del material escolar necessari o al pagament de les quotes del menjador del centre educatiu

ON PUC TROBAR MÉS INFORMACIÓ?

Depenent de l’entitat que la convoca, podrem trobar els diferents tipus de beques. En aquest cas, segons el nivell formatiu:

Ajudes per a alumnes o alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Entitat Ministeri d’Educació

Més Informació


 Ajudes a l’Escolarització  (Bono Infantil)

Entitat Generalitat

Més Informació

 Ajudes per a alumnes o alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Entitat Ministeri d’Educació

Més Informació

Subvenció per a foment de l’accés d’alumnes a determinats cicles formatius

Entitat Generalitat

Més Informació

Beques i ajudes a alumnes de nivells postobligatoris no universitaris

Entitat Ministeri d’educació

Més Informació

 Beques per a estudis de Grau, Màster i Doctorat

Entitat Ministeri d’educació y Generalitat

Més informació 1

Més informació 2


 Ajudes al transport Universitari

Entitat Generalitat

Més Informació


ERASMUS

Entitat Generalitat

Més Informació


Excel·lència acadèmica

Entitat Generalitat

Més Informació


Finalització d’estudis universitaris (pocs crèdits restants)

Entitat Generalitat

Més Informació


 Beques salari lligades a la renda

Entitat Generalitat

Més Informació


 Beques per a estudis en centres associats a la Universitat a Distància (UNED)

Entitat Generalitat

Més Informació

ALTRES BEQUES I AJUDES

 Ajudes de menjador escolar i transport escolar

Entitat : Generalitat

Més Informació

Bancs de llibres

Entitat : Generalitat

Més Informació

Transport i Menjador de Centres d’Educació Especial

Entitat : Generalitat

Més Informació

Beques d’investigació

Entitat : Generalitat

Més Informació

 Beques d’immersió lingüística per a aprendre idiomes

Entitat : Ministeri d’educació

Més Informació

Beques per a la realització de pràctiques formatives en empreses o entitats

Entitat : Ministeri d’educació

Més Informació

BEQUES D'ENTITATS PRIVADES