Bolsa de Trabajo | 1 Agente de Igualdad

S’estableixen les bases específiques reguladores del procés de selecció d’un/a Agent d’Igualtat.

Les sol·licituds podran presentarse des del 21 de març fins al 3 d’abril (tots dos inclosos).