Bolsa de Trabajo Temporal _ 2 Prospectores Laborales

S’estableixen les bases del procés de selecció i borsa de treball de contractació de personal tècnic per al desenvolupament en el marc de l’Acord Territorial per a l’ocupació de la comarca Costera-Canal, en el projecte: “LA COSTERA-CANAL EN XARXA”.

Les sol·licituds podran presentarse des del 21 de març fins al 3 d’abril (tots dos inclosos)