Certificats de Professionalitat

Estretament relacionat amb les PROVES DE COMPETÈNCIES CLAU , els CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT acrediten oficialment les qualificacions professionals d’un treballador i treballadora. Aquestes qualificacions són els coneixements i capacitats per a una ocupació.

S’estructuren en competències professionals i es poden certificar mitjançant formació o experiència laboral.

Actualment existeixen 664 qualificacions, classificades en 26 famílies professionals.

Els certificats de professionalitat podran ser de Nivell 1, Nivell 2 o Nivell 3 de qualificació i l’accés a cadascun d’aquests nivells dependrà de la formació prèvia que tinguem com a alumne.

Ací us deixem els requisits necessaris per a l’accés a cadascun dels nivells de certificació professional:

No es necessita cap requisit específic.

 • Tindre el títol de Graduat en ESO, com a mínim.
 • Tindre qualsevol certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Tindre un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d’accés.
 • Tindre superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
 • Tindre acreditades les competències clau de nivell 2
  •  Matemàtiques
  •  Llengua Castellana
  •  Inglés (en cas que el curs incloga un mòdul d’aquest idioma)
  • Valencià (si el curs s’imparteix en aquest idioma)
 • Tindre el títol de Batxiller, com a mínim.
 • Tindre qualsevol certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Tindre un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés.
 • Tindre superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
 • Tindre acreditades les competències clau de nivell 3
  • Matemàtiques
  • Llengua Castellana
  • Inglés (en cas que el curs incloga un mòdul d’aquest idioma)
  • Valencià (si el curs s’imparteix en aquest idioma)

Els certificats tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i els òrgans competents de les Comunitats Autònomes.

Però també hi ha altres maneres d’obtindre certificats de professionalitat:

 • Estudiar cicles formatius de formació professional tant els títols de Grau Mitjà i Grau Superior com els Certificats de Professionalitat acrediten l’obtenció de les mateixes qualificacions. Tots dos són sistemes de formació professional, estan relacionats i són complementaris. Podríem anar obtenint qualificacions mitjançant certificats de professionalitat i més endavant, completar mòduls formatius d’un títol d’FP.
 • Amb experiència però no tenim acreditació oficial de les competències. Les comunitats autònomes convoquen, cada cert temps, procediments d’avaluació de les competències professionals a través de l’experiència laboral o altres vies no formals de formació.

Posarem un exemple pràctic:

María no té cap formació més enllà dels estudis bàsics i vol tindre un títol que l’ajude a trobar treball. Sempre li ha agradat la mecànica però no sap què fer.

Li han parlat dels certificats de professionalitat i que podrien ser una bona opció, què hauria de fer?

En aquest cas, María com no té cap requisit per a accedir als certificats de professionalitat de nivell 2 i nivell 3, tindria dues opcions:

Preparar-se la prova de competències clau nivell 2 o nivell 3 i posteriorment accedir al certificat corresponent.

Buscaria els certificats que s’ajusten al que vol, per exemple:

 • Operacions auxiliars de Fabricació Mecànica (Nivell 1)
  • Família: Fabricació Mecànica
  • Àrea: Fabricació electromecànica

I en obtindre-ho, podria realitzar un altre de nivell 2, que fora d’aqueixa mateixa família i àrea professional, però de major nivell. Per exemple:

 • Muntatge i posada en marxa de béns d’equip i maquinària industrial (Nivell 2)
  • Família: Fabricació Mecànica
  • Àrea: Fabricació electromecànica

Imaginem que després de realitzar un d’ells s’adona que la mecànica no és el que volia. Podria accedir a qualsevol altre certificat del mateix nivell, d’una altra àrea que si s’ajustara a la nova situació.

Finalment, ací us deixem un enllaç del SEPE que us portarà a un qüestionari per a ajudar-vos a saber a quin certificat de professionalitat teniu accés:

http://www.sepe.es/certificate/#no-back-button

A més, us deixem els enllaços per a consultar tota l’oferta de Certificats de Professionalitat actuals.

http://todofp.es/dam/jcr:3dca23fa-3bec-4aa4-98a4-ffa2be31e539/tabla-con-certificados-profesionalidad-para-todofp-24-sept-2014-pdf.pdf

http://www.labora.gva.es/documents/166000883/166175548/repertorio_certificados_profesionalidad.pdf/793c8b77-b05e-4e6b-a7a9-4f280b6668f0

I enllaços web on trobar tota la informació oficial sobre certificats de professionalitat

http://www.labora.gva.es/es/especialidades

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html