Competències clau

En aquest article parlarem al voltant de tot el que necessites saber sobre les COMPETÈNCIES CLAU, el seu objectiu i utilitat.

certification-3352920_1920.jpg

Què són les PROVES DE COMPETÈNCIES CLAU?

Les COMPETÈNCIES CLAU són una de les oportunitats que tenim a la nostra disposició per a millorar el nostre perfil professional i formatiu. Aquestes les avalua el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) i encara que no siga l’única opció, sol ser recomanable per a perfils amb poca o cap formació específica, perquè ens permetrà accedir als Certificats de Professionalitat.

Amb aquestes proves podràs acreditar que posseeixes les Competències Clau en matemàtiques, llengua castellana i, si fora necessari, valencià i llengua estrangera per a cursar amb aprofitament la formació dels “CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT”.

Les proves poden ser de Nivell 2 o Nivell 3, depenent de la dificultat, i ens donaran accés a uns certificats o a uns altres.

LES COMPETÈNCIES CLAU PERMETEN ACCEDIR ALS CURSOS DE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Quan es realitzen aquestes PROVES?

Està previst realitzar una convocatòria de proves a principis de l’any i una altra a principis de l’estiu.

La data prevista de celebració de les proves és:

  • Primera convocatòria de 2020: el divendres dia 31 de gener de 2020.
  • Segona convocatòria de 2020: el divendres dia 5 de juny de 2020.

No obstant això, amb la publicació dels llistats definitius s’indicarà la data definitiva, així com els mitjans i materials auxiliars autoritzats. En cap cas es permetrà l’ús de dispositius mòbils durant la realització de les proves.

Qui pot participar en aquestes proves?

Per a presentar-se a les proves és necessari:

1r Tindre complits els 16 anys el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds de la corresponent convocatòria.

2n No poder acreditar cap dels requisits exigits per a poder realitzar cursos de Certificats  de Professionalitat de nivell 2 o de nivell 3.

On em puc PREPARAR?

Contacta amb els Centres Públics de Formació de Persones Adultes (CPFPA) que imparteixen classes per a ajudar-te a preparar les proves d’avaluació de les competències clau de nivell 2 i de nivell 3.

Com i quan M’INSCRIC?

El termini de presentació de sol·licituds és:

  • Primera convocatòria de 2020: del dia 14 d’octubre al dia 13 de novembre de 2019, tots dos inclusivament.
  • Segona convocatòria de 2020: del dia 9 de març al 8 d’abril de 2020, tots dos inclusivament. ACTUALMENT OBERTA

I pots inscriure’t:

  • Presencialment: emplenant la sol·licitud i presentant-la en qualsevol ESPAI LABORA mitjançant registre d’entrada.
  • Telemàticament: tenint un codi AutoSERVEF o signatura electrònica

IMPORTANT! Si volem entrar en un Curs de Certificat Professional.

Per a les persones participants en les proves que, havent obtingut un resultat de «apta/apte» en totes les proves de competències clau en quines haja participat en aquesta convocatòria per al mateix nivell de qualificació, hagen aconseguit la major puntuació mitjana, sempre que tinguen acreditades les quatre competències; ES RESERVA EL 20% de les places de l’alumnat corresponents als cursos de certificats de professionalitat de nivell 2 i de nivell 3 de qualificació que estiga previst que comencen en els centres Labora, en l’exercici de 2020.

És a dir, tindrem més oportunitats d’accedir a aquests cursos!

Tens tota la informació, models de sol·licitud i resultats de les proves en http://www.labora.gva.es/es/competencias-clave

Comments are closed.