Fòrum

La Mancomunitat La Costera – Canal a través del Pacte Territorial Costera-Canal està realitzant un diagnòstic territorial per abordar els problemes presents i futurs que es plantegen al territori.

Aquest diagnòstic serà el document de referència sobre el qual es planificaran les polítiques autonòmiques.

A: Associacions i col·lectius socials de la Costera-Canal de Navarrès

Benvolguts responsables d’associacions i col·lectius.

La Mancomunitat Costera-Canal ha signat i està desenvolupant un Acord  Territorial per l’ocupació, en el qual participen els municipis de la Mancomunitat Costera-Canal i els Agents Socials del territori,  Sindicat Unió General de treballadors, Sindicat Comissions Obreres, l’Associació empresarial XACEX i l’Associació empresarial ADEXA, dins d’aquest projecte també es troben un Diagnòstic Territorial i un Pla Experimental per desenvolupar empreses d’impacte social en l’àmbit del turisme rural a la comarca Costera-Canal que són subvencionats per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball.

El Pacte Territorial per l’Ocupació ha de ser  un instrument fonamental per a l’engegada de programes, projectes i accions i una mica més que la suma d’entitats, ha de configurar-se com un instrument capaç d’articular amb major potencia les iniciatives impulsades per ajuntaments i entitats socials i empresarials, i de proposar accions innovadores al territori, per a això és imprescindible el compromís de les persones que de manera directa o indirecta participen d’aquesta estratègia.

El Pacte Territorial ha de contribuir a la creació d’ocupació que tingui una resposta conjunta, coordinada, que inclogui als interlocutors socials més representatius.

El Pacte Territorial per l’Ocupació ha d’incidir en la reducció de les altes taxes de desocupació, per a això, es fomentarà la empleabilidad de la població de les nostres comarques, millorant la seua formació, a fi d’afavorir la inserció al mercat laboral.

El Pacte Territorial ha de potenciar l’accés a l’ocupació a totes les persones, però especialment de les dones, així com als col·lectius amb especials dificultats per a la seva inserció al mercat laboral, com són, persones parades majors de 45 anys, els qui es troben en desocupació de llarga durada, persones amb discapacitat, persones immigrants i els qui es troben en situació d’exclusió social.

Per conèixer de primera mà les necessitats del nostre territori i les prioritats, hem de realitzar un diagnòstic territorial participatiu. Actualment estem realitzant entrevistes i accions. No obstant això, pensem que el més adequat és la creació d’un fòrum de participació ciutadana on pugueu participar les entitats i organitzacions socials més representatives presents al territori.

Pel que ens posem en contacte amb vosaltres perquè pugueu participar en el fòrum i us adjuntem la següent informació, per tenir les dades actualitzades i contactar amb vosaltres per a les reunions que hem de proposar.

Adjuntem fitxa a emplenar escanejada i signada per pertànyer al fòrum: (enviar a info@pactecosteracanal.com)

Mª José Tortosa – Presidenta Pacto Territorial

Pepa Tornero Belda – Direcció Técnica Pacte Territorial