La Mancomunitat de la Costera-Canal posa en marxa un projecte experimental fruit del diagnòstic territorial