La Mancomunitat de la Costera-Canal posa en marxa un projecte experimental fruit del diagnòstic territorial

A través de la subvenció concedida per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, destinada a fomentar els acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, la Mancomunitat La Costera – Canal, inicia el segon projecte experimental basat en el “Emprendedurisme Social, Territorial i Polítiques Socials” en ambdós comarques. Este projecte, aplicarà línies estratègiques del diagnòstic territorial, centrant la seua atenció en l’emprendedurisme social i l’enfortiment de xarxes de col·laboració territorials. L’esmentada subvenció ascendix a 237.530,32 euros.

L’itinerari de tals actuacions es fonamentarà en diverses fases. La primera d’elles, enfocada a la sensibilització i orientació respecte a la recerca d’ocupació i l’emprendedurisme. D’esta manera, es posaran en marxa accions formatives en els municipis de les dos comarques amb la finalitat de detectar persones amb inquietuds entorn a l’emprendedurisme.

En una aposta per la innovació i iniciativa emprenedora, es durà a terme un procés de Mentoring. La creació d’un espai per a l’acompanyament i tutela d’empreses existents o de nova creació que necessiten suport d’empreses i institucions ja experimentades. Este procés culminarà amb la celebració de la “I Trobada Networking d’Emprendedurisme Social”,un esdeveniment d’emprenedors per a intercanviar experiències i coneixements sobre la posada en marxa de projectes empresarials en el territori.

El personal tècnic del Pacte Territorial s’ubicarà en les instal·lacions cedides per l’Ajuntament de Xàtiva en la “Botica Central”, antiga farmàcia del S.VIII.

Segons Mª José Tortosa, presidenta de la Mancomunitat: ” L’objectiu d’este nou projecte és potenciar la creació i la consolidació d’empreses, en especial d’economia social, en aquells sectors que són estratègics per al desenvolupament del territori. La renovació del nostre compromís, a través de la posada en marxa del segon projecte experimental, deixa patent la voluntat política que existix en l’entitat pel desenvolupament local”.