Més de 300 persones ateses en els serveis d’assessorament professional