Motivació

La principal motivació del Pacte Costera-Canal és crear una xarxa productiva per a la creació i consolidació empresarial i l’aplicació de polítiques d’ocupació amb el coneixement previ de les necessitats i oportunitats de cada municipi que la conformen.

La sinergia dels recursos tant públics com privats, s’articularan davall les premisses d’igualtat d’oportunitats, tant d’inserció com d’ocupació, el foment del medi ambient i desenvolupament sostenible.

Basant-se en això, obtindrem un millor coneixement de la realitat socioeconòmica del territori, possibilitant el disseny i aplicació de les polítiques d’ocupació.