De fase 3 a nova normalitat

El territori de la Comunitat Valenciana va passar el passat dilluns 15/06/2020 a la Fase 3 de desescalada i, una setmana després, es mantenen les mesures que corresponen amb la “Nova Normalitat” institucional. Entre totes les novetats a les quals hem d'adaptar-nos, el Pacte ha elaborat aquelles que afecten l'àmbit laboral.

 • Foment del teletreball. L’empresa podrà elaborar protocols de reincorporació presencial, sempre d’acord amb la normativa laboral i prevenció de riscos laborals.
 • El titular de l’activitat econòmica s’assegurarà que tots els treballadors tinguen permanentment a la seua disposició en el lloc de treball aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans. Quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres, s’assegurarà que els treballadors disposen d’equips de protecció adequats al nivell de risc.
 • El titular haurà d’assegurar que s’adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades
  • Desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) o altres autoritzats.
  • Neteja i desinfecció de lloc de treball compartit entre ús i ús.
  • Rebutjar EPIs no reutilitzables.
  • ventilació periòdica.
 • Substitució de fitxatge amb empremta dactilar per un altre que garantisca les mesures higièniques.
 • Mesures d’organització per a garantir distància necessària.
 • Mesures per a previndre coincidència massiva de persones.
 • Foment de pagament amb targeta.
 • Disposició de papereres.

Centres educatius no universitaris

Atenció tutorial individual presencial a les famílies, mitjançant cita prèvia, per a resolució de dubtes, acompanyament emocional i lliurament o recepció de materials.

Organització d’activitats presencials amb alumnat en grups reduïts per a alumnes de proves d’accés a la universitat

Centres educatius universitaris

La realització de pràctiques acadèmiques externes presencials durant la transició a una nova normalitat només pot dur-se a terme en aquelles àrees d’activitat autoritzades pel Govern Estatal i per la Generalitat

Escoles Infantils

Es permet la reobertura d’escoles infantils privades i de les escoles infantils municipals que imparteixen el primer cicle d’educació infantil de zero a tres anys

 • Neteja i desinfecció 2 vegades al dia com a mínim (una en finalitzar el dia) i en canvis de torn.
 • Marques en el sòl per a mantindre distància de seguretat.
 • Els establiments hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels o desinfectants.
 • Desinfecció d’emprovadors després de cada ús i higienització de peces provades i retornades.
 •  Establiments que NO SIGUEN CENTRES I PARCS COMERCIALS, independentment de la seua superfície:
  • 75% aforament.
  • Establiment d’horari prioritari a majors de 65 anys.
 • CENTRES I PARCS COMERCIALS
  • Límit de 60% d’aforament en zones comunes i recreatives (zones infantils, ludoteques o àrees de descans).
  • Límit del 75% d’aforament en els establiments.
  • Garantir el manteniment de la distància interpersonal de 2 metres i evitar aglomeracions.
 •  MERCATS no sedentaris o mercats ambulants
  • 75% dels llocs habituals
  • Limitació d’afluència per a assegurar manteniment de distància social

 • Mesures d’higiene i prevenció específiques:
  • 2 metres entre taules o agrupacions de taules.
  • 20 persones per taula o agrupació de taules, amb distància interpersonal.
  • Neteja i desinfecció entre client i client.
  • Disposició de gels hidroalcohòlics.
  • Estovalles d’un sol ús o rentada entre 60-90 graus.
  • Evitar l’ús de cartes d’ús comú (Carta menú).
  • Eliminació de productes d’autoservei (tovalloneres, escuradents, vinagreres, setrills… prioritzant monodosis d’un sol ús.
 • Reobertura de locals d’hostaleria i restauració per a consum EN EL LOCAL.
  • Màxim 75% d’aforament.
  • Permés el consum en barra sempre que es mantinga la distància de seguretat.
  • Preferentment amb reserva prèvia.
  • Permés l’encàrrec en el propi establiment de menjar i beguda per a portar.
 • Servei EN TERRASSA.
  • Límit del 100% de taules permeses sempre que es puga assegurar el manteniment de la deguda distància física d’almenys dos metres entre les taules.
 • DISCOTEQUES I OCI NOCTURN
  • Reobertura amb màxim de 33% aforament.
  • En terrassa es realitzarà d’igual forma que la resta d’establiments.
  • La pista de ball podrà ser utilitzada per a instal·lar taules, no podent dedicar-se al seu ús habitual.

1.Aforament 50%

 1. Entre un client i un altre s’haurà de procedir a la neteja i desinfecció de qualsevol mena de màquina o dispositiu.
 2. Higienització, cada dues hores, de les fitxes de casino, cartes o qualsevol altre element de joc que s’intercanvie entre jugadors

 1. Aforament de 75% com a màxim.
 2. Activitats d’animació màxim 30 persones amb distància de seguretat o màscares. Preferentment a l’aire lliure.
 3. Desinfecció d’objectes i materials en les activitats d’animació.

4. Els serveis d’hostaleria i restauració, instal·lacions esportives i piscines dels hotels i allotjaments turístics se’ls aplicarà el que es disposa en l’apartat corresponent.

5. Piscines recreatives

 • 75% aforament, sempre que es mantinga la distància de seguretat 1,5 metres
 • Si fora necessari per a garantir que no se supera l’aforament o la distància mínima de seguretat entre les persones usuàries, es requerirà la concertació de cita prèvia.
 • Es podrà fer ús de les dutxes i dels vestuaris, fins a un màxim del setanta-cinc per cent de la capacitat d’ús dels vestuaris
 • No es podrà fer ús de les fonts d’aigua

 • Cinemes, teatres, auditoris i similars.
  • Reobertura amb butaques preasignades i aforament del 75%.
 • En altres locals diferents als anteriors, si se celebra en lloc tancat, no podrà superar-se el 75% . En activitats a l’aire lliure, no més de 800 persones. Manteniment de la distància.
  • Es permet la prestació de serveis complementaris, com ara botiga, cafeteria o similars, que s’ajustarà a les normes que aquesta ordre estableix per a aquestes activitats. No es prestarà servei de guarda-roba ni de consigna.
 • Biblioteques
  • Aforament de 75%.
  • Podrà procedir-se a l’obertura de les biblioteques, tant de titularitat pública com privada per a les activitats de:
  • Préstec i devolució d’obres.
  • Lectura en sala.
  • Informació bibliogràfica i bibliotecària.
  • Es permet el préstec interbibliotecari.
  • Es podrà fer ús d’ordinadors i mitjans informàtics. Hauran de netejar-se després de cada ús.
  • Es podran obrir les sales infantils i les col·leccions de lliure accés, sempre que es garantisca la distància interpersonal mínima.
   .
 • Sales d’exposicions / Monuments i equipaments culturals.
  • Aforament del 75%.
  • Grup de màxim 20 persones  i Manteniment de distància de seguretat
 • MUSEUS
  • 75% aforament en cadascuna de les seues sales i espais públics.
  • Activitats culturals, límit que permeta mantindre la distància de 1,5 metres.
  • Les visites podran ser de grups fins a 20 persones, sempre que es mantinga la distància de seguretat.
 • Places, recintes i INSTAL·LACIONS TAURINES.
  • Butaques preasignadas i 50% aforament.
  • Els materials subministrats d’ús compartit hauran de ser desinfectats després del seu ús

 • ENTRENAMENT LLIGUES NO PROFESSIONALS federades.
  • Tasques individualitzades de caràcter físic i tècnic, i entrenaments tàctics fins a un màxim de 30persones, amb distàncies de seguretat.
  • Vestuaris, 1 persona per 4 metres quadrats.
 • ESPECTACLES i activitats esportives.
  • A porta tancada i sense públic.
 • Obertura d’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
  • Aforament màxim d’1 persona per cada 4 metres quadrats
  • Grups de 30 persones màxim a l’aire lliure, 20 en tancat sense contacte físic.
  • No serà necessària la cita prèvia.

 • Activitats de turisme actiu i naturalesa fins a un màxim de 30 persones.
 • Guies turístics mitjançant cita prèvia i grups de màxim 20 persones. No es podran subministrar materials com a audioguies o fullets.

Informació de caràcter orientatiu. Consultar Butlletins oficials per a més informació

Acord  del Consell, sobre mesures de prevenció
enfront de la Covid-19   

19/06/2020

13/06/2020

Regulació i flexibilització de determinades restriccions, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, establides durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

30/05/2020

Flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establides després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat