- Línies de Treball-

El projecte Ocupa’t a La Costera-Canal es desenvoluparà des de desembre de 2019 fins a setembre de 2020 i abordarà el següents aspectes​

ESCOLA COMARCAL PER L’OCUPACIÓ

Aquesta línia de treball del projecte experimental abordarà l’apropament del Pacte Territorial Costera-Canal a les persones més joves del territori i que es troben en el moment d’inserir-se al mercat laboral.

LA COSTERA-CANAL 3.0​

Els Tallers de Competències estan destinats a fomentar l’ús de les noves tecnologies entre la població que es troba en cerca activa d’ocupació.

Introducció a la cerca d’ocupació a través d’Internet, on es tractaran temes com el correu electrònic, els diferents mètodes de verificació d’identitat, els buscadors i com aprofitar-los per a trobar feina.

Les persones participants coneixeran i podran utilitzar els diferents portals d’internet de cerca d’ocupació existents, centrant la mirada en aquells que s’utilitzen de forma més freqüent.

Ens pots contactar per les següents vies:

Observatori d’Ocupació​

Realització d’un registre respecte a l’evolució d’indicadors que permeten mantenir una visió general al llarg del temps de la situació real d’ambdues comarques.

IMPULS DEL PROGRAMA MENTOR​​ ​​

Sumar noves persones i empreses mentores al projecte així com millorar la difusió del projecte mitjançant la realització de materials específics.

ESTRATÈGIA ​TERRITORIAL​

Entre els objectius fonamentals d’aquesta estratègia serà fixar unes línies de treball per al futur del Pacte Territorial, aíxi com millorar la informació en matèria d’ocupació, economia i empresa que existeix sobre el territori.