El Pacte Territorial ha asesorado en materia laboral cerca de 400 personas en La Costera y La Canal de Navarrés

  • Aquesta xifra ve originada pels serveis de proximitat i els tallers realitzats en les diferents seus del projecte.

Xàtiva 26.09.02019 | El Pacte Territorial Costera-Canal ha assessorat  363 usuàries i usuaris en el transcurs del projecte “La Costera-Canal en Xarxa”, un projecte experimental en el qual l’eix central s’ha basat en territorialitzar els serveis d’assessorament professional i d’aquesta manera, contribuir a la inserció laboral. Aquesta proximitat ha redundat de manera significativa en la generació de noves oportunitats laborals.

Desgranant aquesta estadística, un centenar de participants han realitzat els tallers denominats Coworking per l’Ocupació, en els quals han compartit espai amb persones que es troben en situació de cerca d’ocupació i sota la tutorització de personal tècnic del Pacte Territorial. La resta d’integrants han obtingut un assessorament individual i personalitzat en les pròpies seus durant tot el transcurs del projecte.

Així mateix, una dada a destacar és l’elevada participació de dones durant el projecte, amb un 61,4% del total. D’altra banda, el 41,71% ha correspost a menors de 35 anys, sent el segon grup majoritari per rang d’edat majors de 45 amb un 33,43%.

En relació a la tipologia d’aquestes atencions, cal subratllar que, del total de persones beneficiàries del projecte, 375 atencions han sigut presencials i 4.223 telemàtiques. Per tant, cal inferir en la taxa d’inserció, la xifra de la qual ascendeix al 24% del total que han obtingut un contracte laboral durant l’execució del programa.

La posada en marxa de la iniciativa ha facilitat que empreses del territori s’interessen pels serveis del Pacte Territorial, havent-se gestionat una desena d’ofertes d’ocupació directes.

La presidenta del Pacte per l’Ocupació, María José Tortosa, ha destacat la importància del notable treball realitzat, colze a colze amb les persones que més precisaven d’aquest servei, fent pròxim l’Acord Territorial a tots els municipis de d’ambdues comarques.