Pacte

Este Pacte Territorial, consta de dos eixos independents i interrelacionats entre si. En una primera fase es durà a terme la realització d’un Diagnòstic del Territori que permetrà identificar oportunitats de negoci en l’àmbit la Costera-Canal. D’especial rellevància en esta fase inicial és la pretensió de posada en marxa d’un “Fòrum de Participació”, dirigit a totes aquelles associacions, entitats socials i empreses més representatives del territori a fi de poder demanar la informació necessària per al diagnòstic del territori. En una segona fase es desenvolupará el Projecte Experimental, amb el propòsit de crear empreses d’impacte social en l’àmbit del turisme rural en la comarca.

#projecteexperimental2018

En l’exercici 2017-2018, a través de la subvenció concedida per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, destinada a fomentar els acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament  local a la Comunitat Valenciana, la Mancomunitat La Costera –  Canal, inicia el segon projecte experimental basat en el “Empreniment Social i Territorial” en les dos comarques.

L’itinerari de tals actuacions es fonamentarà en diverses fases. La primera d’elles, enfocada a la sensibilització i orientació respecte a la recerca d’ocupació i l’emprendedurisme. D’esta manera, es posaran en marxa accions formatives en els municipis de les dos comarques amb la finalitat de detectar persones amb inquietuds entorn a l’emprendedurisme.

En una aposta per la innovació i iniciativa emprenedora, es durà a terme un procés de Mentoring. La creació d’un espai per a l’acompanyament i tutela d’empreses existents o de nova creació que necessiten suport d’empreses i institucions ja experimentades. Este procés culminarà amb la celebració de la “I Trobada Networking d’Emprendedurisme Social”,un esdeveniment d’emprenedors per a intercanviar experiències i coneixements sobre la posada en marxa de projectes empresarials en el territori.