Personas emprenedora

Beneficis per a persones emprenedores

Les persones emprenedores de les comarques de la Costera i la Canal de Navarrés trobaran en el Programa Mentor un suport per al desenvolupament del seu pla de negoci.

La diferència respecte a altres programes se centrarà en el caràcter eminentment pràctic d’aquest. Durant la teua participació en el Programa Mentor, empreses i professionals del territori que ja han fet el recorregut que pretens realitzar, t’acompanyaràn en les diferents àrees empresarials.

 Quines persones emprenedores poden participar en el programa?
  • Persones amb domicili en algun dels municipis integrants del Pacte Territorial Costera-Canal amb intenció o inquietud de posar en marxa una iniciativa emprenedora.
  • Persones amb un projecte d’implantació d’una activitat per compte propi en un dels municipis integrants del Pacte Territorial. El projecte haurà d’acreditar-se mitjançant l’esborrany del Pla d’empresa.
  • Persones o empreses ja constituïdes amb domicili social en un dels municipis integrants del Pacte Territorial Costera-Canal i una antiguitat inferior als 2 anys.
¿Vols participar en el programa mentor?
  1. Emplena el formulari amb les teues dades de contacte i l’àrea empresarial en la qual necessites ajuda.
  2. El nostre equip tècnic valorarà la teua sol·licitud i remetrà a les possibles empreses mentores una sol·licitud de mentoring.
  3. L’empresa que haja aprovat la sol·licitud i siga la més idònia  per al teu projecte serà seleccionada.
  4. Rebuda l’aprovació per ambdues parts, us posarem en contacte.

Inscriu-te


Asesoriamient Inicial
Innovació
Responabilitat Social Corporativa
Igualtat