BASES PERSONAL TÈCNIC A ASSESORAMENT EMPRESARIAL

BORSA DE TREBALL

PERSONAL TÈCNIC INFORMÀTICA Y PÀGINA WEB DEL PACTE DE LA COSTERA-CANAL

Mitjançant Resolució de Presidència s’han aprovat les bases per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a d’assessorament empresarial mitjançant el procediment de concurs de mèrits. Entre les funcions a desenvolupar estan:
 • Creació i Manteniment de Pàgina Web del Pacte Territorial.
 • Disseny i Desenvolupament d’aplicacions Informàtiques.
 • Formació en noves tecnologies a autònoms i nous emprenedors.
 • Anàlisi i implantació de nous sistemes informàtics i de telecomunicacions i bases de dades en el marc del Projecte Experimental en el territori.
 • Coordinació amb la resta de tècnics del projecte.
 • Assessorament i acompanyament a les empreses en la creació de les seues Pàgines Web.
 • Qualsevol altra funció que li siga encomanada per l’equip directiu en el marc de les seues funcions generals.La realització de la major part d’aquestes funcions inclou el desplaçament als municipis integrants del Pacte Territorial la Costanera-Canal.

Bases i sol·licitud d’instàncies a través del següent enllaç: ACCÉS SEU

El termini de presentació d’instàncies és del 20 de noviembre al 3 de desembre de 2020, AMBDÓS INCLOSOS.

La sol·licitud es presentarà prioritàriament per registre electrònic, en la seu electrònica de la Mancomunitat: https://lacosteracanal.sedelectronica.es/info.0 o en les oficines de la Mancomunitat La Costera-Canal, Registre General, en Plaza de la Seu, 11 de Xàtiva, en horari de 9 h a 14 h.

Alfabetització Digital

Alfabetització Digital

El modul d’Alfabetització digital bàsica es un curs  que estarà dirigit principalment a persones majors de 45 anys sense coneixements digitals.

La duració aproximà serà de 2 hores teòriques i 6 hores pràctiques (es realitzaran de manera presencial i/o telemàtica, en funció de les necessitats i capacitats dels participants).

Les sessions de treball seran coordinades per personal amb formació en informàtica i capacitació pedagògica així como per personal d’orientació laboral.

BASES PERSONAL TÈCNIC A ASSESORAMENT EMPRESARIAL

BASES PER A COBRIR LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

TÈCNIC D’ASSESORAMENT EMPRESARIAL DEL PACTE DE LA COSTERA-CANAL

Mitjançant Resolució de Presidència s’han aprovat les bases per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a d’assessorament empresarial mitjançant el procediment de concurs de mèrits.

Entre les funcions a desenvolupar estan:

 • Preparació i realització de tallers sobre temes de gestió empresarial: diagnòstic de tresoreria, cerca de finançament i tramitació d’ajudes, gestió financera, fiscal i comercial.
 • Assessorament en l’elaboració de pla de màrqueting i màrqueting digital.
 • Assessorament per a la innovació en models de negoci.
 • Realització d’activitats que conviden i fomenten la col·laboració entre empreses.
 • Elaboració d’informes, memòries i documents de treball.
 • Qualsevol altra funció que li siga encomanada per l’equip directiu en el marc de les seues funcions generals.

Bases i sol·licitud d’instàncies a través del següent enllaç: ACCÉS SEU

El termini de presentació d’instàncies és del 20 de noviembre al 3 de desembre de 2020, AMBDÓS INCLOSOS.

La sol·licitud es presentarà prioritàriament per registre electrònic, en la seu electrònica de la Mancomunitat: https://lacosteracanal.sedelectronica.es/info.0 o en les oficines de la Mancomunitat La Costera-Canal, Registre General, en Plaza de la Seu, 11 de Xàtiva, en horari de 9 h a 14 h.

El V Projecte Experimental la Costera-Canal aposta per mitigar la bretxa Digital i el suport al xicotet comerç

El V PROJECTE EXPERIMENTAL LA COSTERA CANAL APOSTA PER LA MITIGAR LA BRETXA DIGITAL I EL SUPORT Al XICOTET COMERÇ

L'import de la subvenció ascendeix a 120.000 €, i a diferència d'anys anteriors, el període d'execució serà inferior a un any.

Xàtiva, 23 d’octubre de 2020.- El Pacte Territorial ha rebut una subvenció del Servei Valencià d’Ocupació (Labora) per import de 120.000€.  La seua duració serà fins al 31 de març, i durant aquest període s’executaran determinades actuacions dirigides a diferents col·lectius per a pal·liar la crisi econòmica que el mercat laboral està patint com a conseqüència de la Covid2019.

L’itinerari del projecte es fonamentarà en dues línies de treball, el coaching tecnològic i la gestió empresarial a les comarques de La Costera i La Canal de Navarrés. En ambdues es duran a terme actuacions per a reduir la bretxa digital en els grups de persones i empreses més afectades per la pandèmia.

La línia dirigida a l’entorn tecnològic està orientada tant a persones desocupades com autònomes a les quals, a través de diferents tallers teoricopràctics dividits en diversos mòduls, les persones assistents rebran un acompanyament en l’entorn de les noves tecnologies.

Altre recorregut que es durà a terme serà el basat en la renovació empresarial, un tipus de regeneració centrada en la reconstrucció econòmica en aquelles persones que treballen per compte propi, posant l’accent l’accent en el xicotet comerç. Matèries com la gestió de tresoreria i el màrqueting seran els punts centrals sobre els quals incidiran aquestes accions.

Així mateix, i seguint amb la línia anterior, es continuarà amb el Programa Mentor, que data del 2017, i que enguany inclou a més un capítol dedicat a la transmissió d’empreses, una línia de treball pionera en el territori. 

«Continuem desenvolupant projectes i estratègies per a fomentar la formació i impulsar l’empleabilitat de les persones del territori a través de les noves tecnologies”, ha apuntat la presidenta del Pacte, Mª José Tortosa, qui ha incidit en què <<a més, enguany hem apostat per l’emprenedoria amb especial suport al xicotet comerç, un sector castigat per aquesta situació i al qual pretenem dinamitzar amb la col·laboració públic-privada».

La subvenció obtinguda permetrà la contractació de personal tècnic i de suport per a la seua correcta execució en les àrees d’administració, econòmiques, màrqueting, orientació laboral, informàtica i comunicació.

Cal recordar que aquest projecte està emmarcat en les ajudes EMPACE 2020 de Labora, destinades a fomentar els Acords Territorials en matèria d’Ocupació i Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana. El Consell està compost per les Mancomunitats La Costera-Canal i La Canal de Navarrés, i associacions empresarials com Adexa i Xàcex, i Associem Canals, així com els principals sindicats del territori, CCOO i UGT.