Inicio de los talleres y atención personalizada a personas desempleadas

  • L’objectiu és crear grups de treball per a la cerca d’ocupació, reforçats amb el treball de la part tècnica que, a més d’impartir els cursos, captarà ofertes d’ocupació.
  • Les persones tècniques del Pacte es desplaçaran als municipis sede del projecte per a oferir atenció personalitzada i dinàmiques grupals.

 El Pacte Territorial inicia el pròxim 5 de març els denominats “Coworking per l’ocupació”, consistents en la realització de grups de treball dirigits a persones especialitzades en ocupació i orientació laboral.

Aquests tallers s’iniciaran a Moixent, seu de la primera de les àrees que el projecte ha delimitat per a acostar el projecte a tots els municipis que componen el Pacte Territorial Costera-Canal.

Aquestes accions tindran una duració aproximada de 2 mesos i es dividiran en 4 mòduls de dues sessions cadascuna, sent 8 el total de sessions que es realitzaran. Totes elles tindran lloc successivament en les diferents àrees.

Les accions grupals pretenen donar suport a aquelles persones que es troben en cerca activa d’ocupació, amb accions concretes com la preparació d’entrevistes, adaptació del currículum segons les ofertes a les quals es presente o la cerca d’ocupació per Internet.

De forma complementària, les persones especialitzades en l’àmbit de l’ocupació contractades pel Pacte Territorial, oferiran atencions individualitzades en les diferents seus del projecte. Un acompanyament personalitzat que pretén aconseguir l’efectiva inserció en el mercat laboral de les persones usuàries del servei.

L’aforament dels tallers serà limitat, per la qual cosa per a realitzar inscripcions s’ha habilitat el  telèfon 960.901.988 o en el mail ocupacio@pactecosteracanal.com. A través d’aquests mitjans es podrà sol·licitar atenció individualitzada en cadascuna dels municipis sede. Una informació que es troba ampliada en www.pactecosteracanal.com/enxarxa.

Segons declaracions de la presidenta del Pacte Territorial, Mª Tortosa, “amb aquest tipus d’activitats, pretenem arribar a tots els veïns i veïnes de totes dues comarques perquè tinguen accés a aquests serveis”. Un servei que segons apuntava Tortosa  “des del Pacte som conscients que la figura del personal tècnic és clau per a adquirir noves destreses d’acord amb les  tendències actuals de treball i per això, emplacem a totes les persones que estiguen buscant ocupació activament, es beneficien d’aquesta assistència de tutorització i orientació”.