Objectius bàsics del màrqueting i la publicitat en línia

Objectius bàsics del màrqueting i la publicitat en línia

A través del present document, es pretén donar uns coneixements bàsics sobre els objectius del màrqueting i en concret, de l’eina d’e-mail màrqueting o e-mailing amb la finalitat de poder aportar coneixement i ajuda a emprenedors i empresaris que integren el “Pacte Territorial per l’ocupació de La Costera-Canal”, permetent una optimització de coneixements, recursos i mitjans.

Una ajuda que pot significar aconseguir l’increment de vendes en una situació com l’actual crisi generada per la pandèmia de la Covid-19.

La comunicació de màrqueting ha canviat i està canviant. El nou consumidor busca estar més informat a través de comunicacions personalitzades, la saturació de les audiències dels canals convencionals de comunicació com la televisió i les noves TIC, està provocant que l’ús de la publicitat o la venda directa estiguen patint un important declivi en detriment del màrqueting en línia o la venda directa.

“Font: elaboració pròpia”.

L’email màrqueting és una eina del màrqueting en Internet que consisteix a utilitzar l’email amb finalitats comercials o de fidelització. L’e-mailing és l’enviament d’informació a través de l’email a un grup o grups de persones (subscriptors) d’una llista d’adreces dins d’uns paràmetres de segmentació.

El millor moment per a enviar un email és quan el públic objectiu està en millor possibilitat d’obrir-lo i llegir-lo. No existeix unanimitat en quan o quina és l’hora i dia adequats per a enviar un email, però si que existeixen alguns consells sobre quan NO és recomanable enviar-lo.

“Font: elaboració pròpia”.

L’últim pas dins de qualsevol operació i per tant també, dins d’una campanya o acció de màrqueting és el mesurament de resultats. Es poden mesurar per a comparar diversos enviaments i així analitzar quin ha sigut el més efectiu. I, si s’ha contractat externament una campanya, el proveïdor haurà d’enviar un reporter amb les principals mètriques de cada enviament d’emails. Entre les quals es troben:

En definitiva, els objectius de qualsevol campanya d’email màrqueting han de centrar-se en anar millorant les ràtios de qualitat a mesura que es fan més enviaments.

L’email màrqueting és una eina que no finalitza. Es llança una campanya, es mesuren els resultats i sobre la base d’aquests es fan test i es torna a llançar la campanya per a mesurar els nous resultats. Les dues metes fonamentals de l’email màrqueting és el creixement de la grandària de la base de dades qualificada i l’increment del rendiment de l’enviament d’email amb la intenció d’obtindre els objectius proposats.

“Font: elaboració pròpia”.

Comments are closed.