EMCORP 2020

El Programa EMCORP és un programa de subvencions iniciativa Social destinat a la contractació, de caràcter temporal, de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat. Ocupació temporal en les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a persones majors de 30 anys.

Certificado Digital

En aquest post t’expliquem els passos necessaris per a generar el certificat digital en l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, ACCV.

COM SOL·LICITAR EL CERTIFICAT ACCV | Part I

On es poden sol·licitar?
Pots localitzar els Punts de Registre d’Usuari (PRU) més pròxim a la teua població, de manera ràpida i senzilla, a través del mapa interactiu de la pàgina web de la ACCV.

Quin cost té?

És un servei gratuït.

Quina documentació és necessària?

Si eres de nacionalitat espanyola, qualsevol dels següents documents:
 • DNI, en vigor. (majors de 14 anys).
 • Permís de conduir en format targeta, en vigor.
 • Passaport espanyol, en vigor.
Si és de nacionalitat estrangera:
 • NIE (Número d’Identificació d’Estranger).
 • Permís de residència.
 • Targeta d’hisenda.
 • Foli de la Policia Nacional.

Què se li entrega al sol·licitant?

Una vegada aportada la documentació necessària i realitzar la sol·licitud de forma presència, el persona encarregat en el punt de registre ens entregara el contra de certificació i el codi de generació de certificat.

Amb aquest codi a través del Frontal de Generació de Certificats del ACCV podrem descarregar-nos el certificat digital.

Per a mes informació accedisca a la següent direcció : ACCV

PASSOS PER A DESCARREGAR I INSTAL·LAR EL CERTIFICAT | Parte II


Una vegada sol·licitat el certificat en el punt de registre, no sols rebrem el contracte i el codi per a generar el certificat, també rebrem un correu electrònic amb un enllaç amb adreça d’on hem de descarregar-nos el certificat digital.

 1. Prement en aquest enllaç accedirem a la pàgina de l’ACCV on es genera el fitxer d’aquest certificat digital.
  • Com veiem en pantalla haurem d’introduir el nostre DNI i el codi que ens van facilitar en el punt de registre.
  • També haurem d’introduir la paraula que tenim en la imatge en el camp de text que veiem a la dreta de la mateixa i per a finalitzar premerem a autenticar codi.
 2. Quan ho premem, accedirem a una pàgina on apareixerà la informació que contindrà el certificat una vegada el descarreguem. Haurem de comprovar que és correcta i prémer a generar certificats.
 3. Quan ho premem apareixerà una finestra en la qual hem d’introduir La contrasenya que nosaltres vulguem i que hem de recordar per a utilitzar-la en el procés d’instal·lació en els nostres navegadors.
  • Per motius de seguretat la contrasenya haurà de tindre entre 10 i 20 caràcters combinant números i lletres Tant majúscules com minúscules.
  • Està contrasenya la tindrem què introduir en els dos camps que veiem en pantalla, per a finalitzar premerem a Continuar.
 4. Ara esperarem que es genere els nostre certificat.
 5. Una vegada finalitzat aquest procés, es carregarà una pàgina on tindrem les opcions de descarregar el certificat i comprovar la contrasenya que hem introduït en el pas anterior.
 6. Aquesta pàgina no hem de tancar-la fins a haver descarregat el nostre certificat ja que seria impossible tornar a realitzar aquest procés i hauríem de tornar al punt de registre perquè tornaren a generar-nos un nou codi i començar des del principi.
 7. Primer ens assegurarem i comprovarem la nostra contrasenya prement a veure PIN i comprovarem que hem introduït la contrasenya que volíem. Si no fora així per algun motiu, hauríem d’apuntar-nos la que ens mostra en pantalla.
 8. Com a últim pas haurem de descarregar el certificat prement en el botó Descarregar. podrem descarregar el certificat tantes vegades com vulguem mentre romanguem en aquesta pàgina.

Ja només queda instal·lar-ho en el nostre navegador.


Per a instal·lar el certificat digital haurem de situar-nos en la direcció on tenim el fitxer que descarreguem en la pàgina de l’ACCV. Normalment l’arxiu el trobarem en la carpeta de descàrregues en el nostre equip i l’identifiquem pel format del nom que veiem en pantalla. En aquest vídeo instal·larem el certificat digital en els navegadors Chrome i Internet Explorer realitzant els següents passos.
 1. Farem doble clic sobre el fitxer i se’ns obrirà un assistent per a importar els certificats.
 2. En aquesta primera pantalla deixarem l’opció per defecte que ens dona l’assistent i premerem en Següent.
 3. En aquesta segona pantalla és on s’indica la ruta del fitxer a instal·lar, no farà falta tocar res i premerem en Següent.
 4. En aquesta tercera pantalla haurem d’introduir la contrasenya que indiquem durant el procés de generació del certificat digital.
  • A continuació haurem de marcar l’opció “Habilitar protecció segura de claus privades” i també la de “Marcar aquesta clau com a exportable” per si volguérem realitzar alguna còpia de seguretat.
  • I premerem en Següent.
 5. En la següent pantalla deixarem l’opció que porta per defecte i premerem en Següent.
 6. Ja només queda prémer a Finalitzar perquè l’assistent inicia el procés d’importació del certificat.
 7. Durant el procés d’importació, apareixerà una finestra que ens donarà l’opció de definir una contrasenya Perquè se’ns demane en el navegador quan anem a utilitzar el nostre certificat digital i que no puga ser utilitzat sense ser coneixedor d’ella.
 8. Premerem en nivell de seguretat i triarem l’opció “Alt” i premerem en Següent.
 9. Apareixerà una finestra en la qual definirem una nova contrasenya, no és necessari que siga la mateixa què utilitzem per a instal·lar el certificat.
 10. És recomanable que la contrasenya continga almenys 8 caràcters amb números, símbols i lletres majúscules i minúscules. Per a acabar premerem a Finalitzar.
 11. El procés d’instal·lació haurà acabat i només haurem de prémer a Acceptar.L’assistent ens informarà que la importació del certificat es va completar de manera correcta i ja estarà llesta per al seu ús. L’ús del certificat digital amb els navegadors Chrome i Internet Explorer, només podrà es podrà realitzar en l’ordinador on ha executat la instal·lació. Si necessita usar-ho en un altre, haurà de repetir aquest mateix procés en aqueix ordinador.


Per a instal·lar el certificat digital en Mozilla Firefox

 1. Haurem d’obrir el navegador i prémer En el menú desplegable (a dalt a la dreta de la finestra) I després prémer en Opcions.
 2. Ens apareixerà una nova pantalla i en les opcions que hi ha a l’esquerra seleccionarem “privacitat i seguretat”.
 3. Ens apareixeran una sèrie d’apartats, haurem de buscar el de “seguretat”. Aquest normalment es troba al final de la pàgina.
 4. Quan estiguem en aquest apartat buscarem l’opció certificats i premerem el botó Veure certificats
 5. Apareixerà una nova finestra on haurem de seleccionar la pestanya “els seus certificats” On podrem veure els certificats que tenim instal·lats
 6. Si no tenim cap certificat instal·lat en el navegador està llesta estarà buida.
 7. Per a instal·lar el nostre certificat ACCV premerem el botó Importar.
 8. Apareixerà una finestra en la qual haurem de buscar i seleccionar el certificat digital que ens descarreguem I prémer a Obrir.
 9. Apareixerà una nova en la qual Haurem d’introduir la contrasenya que indiquem durant el procés de generació del certificat i premerem a Acceptar
 10. Veurem que el certificat s’afegirà a la llista de la pestanya de certificats que hem vist anteriorment.
 11. Per a acabar premerem a Acceptar.

Si volem donar-li seguretat al nostre certificat i que ens demane una contrasenya abans de ser utilitzada, haurem de buscar en la pantalla en la qual estem l’apartat “usuaris i contrasenyes” i activar l’opció ‘ Usar una contrasenya mestra’ .

 1. Ens apareixerà una nova finestra en la qual haurem d’introduir la contrasenya de seguretat que nosaltres vulguem.
  1. Per a una major seguretat la contrasenya haurà de tindre més de 8 caràcters combinant números i lletres tant majúscules com minúscules I prémer Acceptar.
 2. Apareixerà llavors un missatge de confirmació indicant que hem afegit una contrasenya mestra. Premerem a Acceptar.

Ja tenim el nostre certificat instal·lat en el navegador Mozilla Firefox del nostre ordinador.

Si volguérem utilitzar el nostre certificat en el navegador Mozilla Firefox d’un altre ordinador haurem de realitzar en el, aquest mateix processe instal·lació


Per a comprovar que la instal·lació del Certificat Digital ha sigut correcta, en el navegador Chrome accedirem a la seua configuració prement els tres xicotets punts que apareixen en la finestra a dalt a la dreta.

Una vegada oberta la finestra de configuració buscarem i premerem en el menú de l’esquerra “privacitat i seguretat”.

Dins d’aquesta nova pantalla haurem de buscar “ gestionar certificats”, farem clic en aquesta opció I ens apareixerà una finestra amb La informació dels certificats que tenim instal·lats .

El nostre certificat digital hauria d’aparéixer en la pestanya “personal”. Si és així sabrem el certificat s’ha instal·lat de manera correcta.

Una altra manera de comprovar que s’ha instal·lat i funciona de manera correcta és accedint a la pàgina web de la accv en el nostre Navegador Chrome, En l’apartat ajuda i després comprovació de la signatura electrònica.
Podem accedir més ràpidament si busquem en Google “Comprovar signatura electrònica ACCV”.

En la pantalla de comprovació de la signatura premerem a comprovar la instal·lació. Haurà d’aparéixer-nos una finestra en la qual haurem de seleccionar el certificat i després prémer el botó Acceptar.

Si durant el procés d’instal·lació li afegim per a major seguretat una contrasenya, ens apareixerà en aquest pas una finestra en la qual se’ns demanarà aquesta contrasenya de seguretat. Una vegada introduïda premerem a “permetre”.

Accedirem llavors a una nova pantalla de comprovació amb la informació que porta el nostre certificat.

Sí hem arribat fins ací és perquè la instal·lació s’ha fet de manera correcta per al navegador Chrome.

Si no apareguera o es produeix algun error, hauríem de reiniciar el nostre ordinador I tornar a realitzar aquests passos.


Comprovarem també que la instal·lació en el navegador Internet Explorer s’ha fet correctament.

Premerem el botó de configuració a dalt a la dreta i anirem a Opcions d’Internet.

Quan ho premem s’obrirà una finestra, seleccionarem la pestanya “contingut” I després premerem en el botó “certificats”.
Haurà d’aparéixer una nova finestra on la pestanya “personal” contindrà una llista de certificats que tenim instal·lats. Si el nostre certificat està en la llista és perquè l’hem instal·lat de manera correcta.

Igual que en el navegador Chrome accedirem amb Internet Explorer a la web de l’ACCV per a comprovar la instal·lació del certificat.

Haurem de seguir els mateixos passos en el navegador Chrome per a accedir a la web i prémer en el botó “comprovar la instal·lació” , Ens apareixerà una finestra en la qual haurem de seleccionar el certificat que volem utilitzar i després prémer Acceptar.

Igual que hem vist en Chrome apareixerà una finestra que ens demanarà la contrasenya de seguretat que li indiquem durant el procés d’instal·lació.

Quan premem a permetre ens apareixerà una pantalla de comprovació de certificat amb el resultat i la informació del certificat que acabem d’executar igual que hem vist en el navegador Chrome.


Per a saber si la instal·lació del certificat ACCV en el navegador Mozilla Firefox s’ha fet de manera correcta haurem de comprovar que apareix en el llistat de certificats instal·lats.

Haurem de prémer en el menú desplegable, a dalt a la dreta, i clicar opcions,apareixerà una pantalla, premerem en el menú de l’esquerra “privacitat i seguretat”. Buscarem L’apartat de seguretat i premerem a “veure certificats”.

Apareixerà una finestra, haurem de seleccionar la pestanya “els seus certificats”, en ella haurà d’aparéixer el certificat ACCV que hem instal·lat.
Si no apareguera és perquè hi ha hagut algun error durant el procés d’instal·lació i hauríem de repetir aquest procés.

Una altra manera de comprovar que la instal·lació s’ha fet de manera correcta és a través de la pàgina de comprovació de certificats de la ACCV.

Accedirem a un cercador d’Internet Des del nostre navegador Mozilla Firefox i buscarem “comprovació de certificats ACCV”. premerem en el primer enllaç que faça referència a això.Haurà d’aparéixer-nos la següent pantalla. premerem a “comprovar la instal·lació”.

Si en el procés d’instal·lació, en el navegador Mozilla Firefox, del nostre certificat digital li indiquem que volíem afegir Seguretat, ens apareix la següent finestra en la qual Requereix la contrasenya mestra que inserim durant l’aqueix procés.

Una vegada inserida premerem a Acceptar i ens apareixerà una finestra en la qual podrem seleccionar el certificat digital que volem utilitzar. ho seleccionarem i premerem Acceptar.

Apareixerà llavors en pantalla el resultat la comprovació de certificat i podrem veure la informació que conté.

Si per algun motiu no apareguera, hauríem de reiniciar l’ordinador i tornar a realitzar el procés de comprovació de la instal·lació. Si encara així continua sense aparéixer, hauríem de repetir el procés d’instal·lació vist en el vídeo anterior.


Per a instal·lar el certificat digital en el nostre telèfon intel·ligent Android, deurem primer haver-nos descarregat de l’ordinador al telèfon l’arxiu del certificat digital a través d’un cable de connexió o amb una targeta micro SD.

 1. Una vegada realitzada aquesta operació podrem començar amb la instal·lació el certificat digital el nostre telèfon intel·ligent.
 2. Haurem de dirigir-nos “ajustos” i buscar l’apartat de “contrasenya i seguretat”.
 3. Una vegada dins de “contrasenyes i seguretat” buscarem l’opció de “privacitat”.
 4. Dins de “privacitat” buscarem “xifrat i credencials”.
 5. En “xifrat i credencials” seleccionarem l’opció “Instal·lar des de la targeta SD”.
 6. Haurem de seleccionar l’explorador d’arxius i buscar la ubicació on hem emmagatzemat el certificat digital en el nostre telèfon intel·ligent o en la targeta SD.
 7. Quan la seleccionem ens demanarà la contrasenya que li indiquem durant el procés de generació del certificat digital. Després d’introduir-la premerem a Acceptar.
 8. Començarà un procés d’extracció i s’instal·larà en el nostre telèfon intel·ligent.
 9. Per a comprovar que la instal·lació s’ha realitzat de manera correcta accedirem a la pàgina de comprovació la instal·lació de l’ACCV i premerem en l’opció “comprovar la instal·lació”.
 10. Ens apareixerà llavors en pantalla el resultat de la comprovació del nostre certificat mostrant-nos la informació d’aquest.

Ja podem utilitzar el nostre certificat.

Becas para la formación

BEQUES I AJUDES PER A la FORMACIÓ

Hem parlat anteriorment de formació gratuïta i reglada (certificats de professionalitat i formació universitària), però hui intentarem recollir els tipus de beques i com podeu accedir a elles.

QUÈ SÓN LES BEQUES FORMATIVES?

Les beques o ajudes a la formació són normalment prestacions econòmiques que pretenen cobrir les despeses derivades de l’etapa formativa. La seua quantia dependrà de l’àmbit i finalitat i, en totes elles, s’hauran de complir una sèrie de requisits específics per a poder optar-hi. Les beques es poden fer servir per al pagament d’una matrícula o facilitar-nos algun dels aspectes relacionats amb la formació com puga ser el desplaçament o l’obtenció del material.

Encara que no estan disponibles totes les beques per al curs 2020-2021, des del Pacte Territorial ens volem avançar perquè no perdeu l’oportunitat arribat el moment.

QUINS TIPUS DE BEQUES EXISTEIXEN ACTUALMENT?

Encara que existeixen diferents tipus de beques i ajudes depenent de l’entitat o l’organisme que les convoque, podem classificar-les en:

Destinades al pagament total o parcial de les taxes de matrícula de la formació.

Les més conegudes són les del pagament de taxes universitàries i se solen requerir de la superació de X nombre de crèdits.

Cobriran parcial o totalment les despeses derivades de desplaçament entre la llar i el centre de formació per raó d’estudis.

Ací també entrarien les conegudes Beques ERASMUS o SÈNECA (per a estudiar a l’estranger o en una altra comunitat autònoma).

dirigides a persones que volen obtindre una formació de postgrau, o ajudes adherides a programes d’investigació específics.

Sol prevaldre l’expedient acadèmic.

Són ajudes que pretenen facilitar la incorporació al món laboral.

Les convoquen algunes entitats públiques o privades i són similars als períodes de pràctiques formatives.

Aquestes beques suposen una gran oportunitat per a adquirir primeres experiències laborals.

Com el seu nom indica, estan destinades a l’obtenció del material escolar necessari o al pagament de les quotes del menjador del centre educatiu

ON PUC TROBAR MÉS INFORMACIÓ?

Depenent de l’entitat que la convoca, podrem trobar els diferents tipus de beques. En aquest cas, segons el nivell formatiu:

Ajudes per a alumnes o alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Entitat Ministeri d’Educació

Més Informació


 Ajudes a l’Escolarització  (Bono Infantil)

Entitat Generalitat

Més Informació

 Ajudes per a alumnes o alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Entitat Ministeri d’Educació

Més Informació

Subvenció per a foment de l’accés d’alumnes a determinats cicles formatius

Entitat Generalitat

Més Informació

Beques i ajudes a alumnes de nivells postobligatoris no universitaris

Entitat Ministeri d’educació

Més Informació

 Beques per a estudis de Grau, Màster i Doctorat

Entitat Ministeri d’educació y Generalitat

Més informació 1

Més informació 2


 Ajudes al transport Universitari

Entitat Generalitat

Més Informació


ERASMUS

Entitat Generalitat

Més Informació


Excel·lència acadèmica

Entitat Generalitat

Més Informació


Finalització d’estudis universitaris (pocs crèdits restants)

Entitat Generalitat

Més Informació


 Beques salari lligades a la renda

Entitat Generalitat

Més Informació


 Beques per a estudis en centres associats a la Universitat a Distància (UNED)

Entitat Generalitat

Més Informació

ALTRES BEQUES I AJUDES

 Ajudes de menjador escolar i transport escolar

Entitat : Generalitat

Més Informació

Bancs de llibres

Entitat : Generalitat

Més Informació

Transport i Menjador de Centres d’Educació Especial

Entitat : Generalitat

Més Informació

Beques d’investigació

Entitat : Generalitat

Més Informació

 Beques d’immersió lingüística per a aprendre idiomes

Entitat : Ministeri d’educació

Més Informació

Beques per a la realització de pràctiques formatives en empreses o entitats

Entitat : Ministeri d’educació

Més Informació

BEQUES D'ENTITATS PRIVADES

Mesures laborals davant el COVID-19

Actualització 14/05/2020

Mesures: Protecció per desocupació a treballadors en ERTO

 • Beneficiaris: Aturats o amb contractes suspesos per ERTO
  • Reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació encara que no tingue el període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això
  • No computara el temps en què es perceba la prestació a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establits
 • Import: La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats o del període de temps inferior, immediatament anterior a la situació legal de desocupació
 • Tràmit i Gestió: EMPRESA I SEPE (El treballador no haurà de fer cap tràmit)

BOE-R.D.L. 8/2020


Actualització 24-04-2020

 • Afig la protecció a personal fix-discontinu

BOE-R.D.L. 15/2020


Actualització 14-05-2020

 • Les mesures de protecció per desocupació extraordinària per als treballadors fixos-discontinus seran aplicables fins al 31 de desembre de 2020.
 • Les mesures de protecció per desocupació de suspensió de contracte o reducció de jornada per ERTO, i el dret a prestació per desocupació tot i no tindre el període mínim cotitzat, resultaran aplicables fins al 30 de juny de 2020.

BOE-R.D.L18/2020

Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per a evitar acomiadaments. Empreses i treballadors.(ERTO)

 • Beneficiaris:
  • En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats per força major temporal vinculada al COVID-19 definida en l’article 22, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial prevista, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, mentre dure el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat
 • Import:
  • Si l’empresa té menys de 50 treballadors, exoneració del 100%.
  • Si l’empresa tinguera 50 treballadors o més, en situació d’alta en la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar serà del 75% de l’aportació empresarial
 • Trámit i Gestió: Empresa

BOE-R.D.L. 8/2020


Actualització22/04/2020

 • Amplia la consideració reducció de jornades i suspeció de contractes de personal no esencial en activitats Sí esencials

BOE-R.D.L. 15/2020


Actualització14/05/2020

 • Es mantenen en situació de força major derivada del COVID-19, com a màxim fins al 30 de juny de 2020.
 • La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà de les cotitzacions dels mesos de maig i juny a les empreses de menys de 50 treballadors que estiguen en ERTO. I a les que tinguen 50 o més treballadors, l’exoneració serà del 75%.
 • No podran acollir-se a estes mesures les empreses que tinguen el seu domicili fiscal en paradisos fiscals.

BOE-R.D.L 18/2020

 • Beneficiaris: Persones treballadores que se’ls haguera extingit un contracte de duració determinada de, almenys, dos mesos de duració, després de l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma i no comptaren amb cotització necessària i no tingueren rendes estipulades[:
 • Import:
  • 80 per cent de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual vigent (IPREM)
  • Duració 1 mes, ampliable per Reial Decret Llei
  • Termini del 5 de maig a dia en què es complisca 1 mes de la fi de l’Estat d’Alarma
 • Tràmit i Gestió: SEPE

BOE-R.D.L. 11/2020 i Res 1 de Maig

Pròrroga de +2 mesos caràcter preferent de teletreball i dret d’adaptació i reducció de jornada.

 • Beneficiaris:
  • Empreses i persones treballadores l’activitat laboral de les quals ho permeta
  • Persones amb deures de cura.
 • Import:
  • S’establiran sistemes d’organització que permeten mantindre l’activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà del treball a distància
  • Dret a accedir a l’adaptació de la seua jornada i/o a la reducció de la mateixa en els termes previstos del RD 8/2020
 • Tràmit i Gestió:

  Treballador/a i empresa

BOE-R.D.L. 15/2020

Aclaració de trámits per part de Generalitat

Situació legal de desocupació per extinció de la relació laboral en el període de prova produïda durant la vigència de l’estat d’alarma.

 • Beneficiaris:
  • Persones treballadores la relació laboral de les quals per part de l’empresa, a partir del 9 de març de 2020 que es trobaren en període de prova.
  • Persones que hagueren resolt voluntàriament la seua última relació laboral a partir del dia 1 de març de 2020, per tindre un compromís ferm de subscripció d’un contracte laboral per part d’una altra empresa, si aquesta haguera desistit del mateix com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19.
 • Tràmit i Gestió:  SEPE

BOE-R.D.L. 15/2020

Benefici de prestació per desocupació de personal fix-discontinu. Ampliació del RD 8/2020, article 25

 • Beneficiaris:
  • Persones treballadores que no hagen pogut reincorporar-se en dates previstes com a conseqüència de la COVID-19
  • Persones que disposen de cotització suficient, no compleixen requisits o no poden accedir a la prestació per desocupació
 • Import: Tindran dret a prestació per desocupació en les condicions disposades en l’article corresponent.
 • Tràmit i Gestió:

  L’Empresa: haurà d’incloure’ls en el procediment de ERTO. Més detall en Instrucció publicada en  DOGV

BOE-R.D.L. 15/2020

Limitació dels efectes de la renúncia a estimació objectiva i càlcul dels pagaments fraccionats. Renuncia estimació

 • Beneficiaris:
  • Contribuents de l’IRPF que desenvolupen activitats econòmiques el rendiment net de les quals es determine conformement al mètode d’estimació objectiva i, en el termini per a la presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de l’exercici 2020, renuncien a l’aplicació del mateix…
  • Els contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que desenvolupen activitats econòmiques incloses en l’annex II de l’Ordre *HAC/1164/2019…
 • Import:
  • Podran tornar a determinar el rendiment net de la seua activitat econòmica conformement al mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2021
  • No computaran, en cada trimestre natural, com a dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en els quals haguera estat declarat l’estat d’alarma en aquest trimestre
 • Tràmit i Gestió: Agència Tributària

BOE-R.D.L. 15/2020

Moratòria pagament de quotes dels préstecs de subvencions de la E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), M.P. sota la modalitat de préstec

 • Empreses beneficiàries de programes dels seus programes de subvencions o ajudes reembossables sota préstecs i quan la crisi sanitària provocada per la COVID-19 els haja originat períodes d’inactivitat o reducció en el volum de les vendes o facturació que els impedisca o dificulte complir amb les seues obligacions de pagament. (Excloses administracions i entitats públiques).
 • Import: Ajornament de quotes que es troben pendents de pagament i el venciment del qual s’haja produït o es produïsca en els mesos de març, abril, maig i juny de 2020 (tots inclusivament)

BOE-R.D.L. 15/2020

Reducció de costos: Moratòria en el pagament renda diferent a habitatge.

 • Beneficiaris:PIMES i Autònoms:
  • Afiliats i en alta a data 14 Març/ no superar límits del RD 1/2010 (PIMES), veure la seua activitat suspesa o reduïda 75% per La moratòria en el pagament de la renda arrendatícia assenyalada  afectarà el període de temps que dure l’estat d’alarma, prorrogable una a una, sense que puguen superar-se, en cap cas, els quatre mesos. Aquesta renda s’ajornarà, sense penalització ni meritació d’interessos, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys
 • Tràmit i Gestió: Arrendatari i Arrendador

BOE-R.D.L. 15/2020

 • Beneficiaris: Els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries d’aquells obligats amb volum d’operacions no superior a 600.000 euros l’any 2019, el venciment dels quals es produïsca a partir de l’entrada en vigor d’aquest real decret llei i fins al dia 20 de maig de 2020 s’estendran fins a aquesta data. En aquest cas, si la forma de pagament triada és la domiciliació, el termini de presentació de les autoliquidacions s’estendrà fins al 15 de maig de 2020.
 • Tràmit i Gestió: Particulars/Empreses

BOE-R.D.L. 14/2020

 • Beneficiaris:Persones en situació de desocupació o cessament.
 • Treballadors amb contractes dels quals s’hagen vist temporalment suspesos com a conseqüència del tancament temporal de l’activitat
 • Treballadors migrants amb permisos de treball que concloguen en el període comprés entre la declaració de l’estat d’alarma i el 30 de juny de 2020
 • Joves nacionals de tercers països, que es troben en situació regular, entre els 18 i els 21 anys
 • Tràmit i Gestió: Les empreses i persones ocupadores hauran de presentar per a la seua gestió, una oferta d’ocupació davant el servei públic d’ocupació autonòmica, als quals hauran de comunicar  les contractacions acollides al present Reial Decret llei.
 • BOE-R.D.L. 13/2020

  • Beneficiaris: Persones treballadores per compte d’altre que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19
  • Import: Entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, tots dos inclusivament, de caràcter obligatori, les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els haguera correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials. Recuperació del temps durant 2020
  • Tràmit i Gestió: Empresa i Sindicats

  BOE-R.D.L. 10/2020

  Línia d’avals per a les empreses i autònoms

  • Beneficiaris: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit a empreses i autònoms per a atendre les seues necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat
  • Import: El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un import màxim de 100.000 milions d’euros.
  • Tràmit i Gestió: Entitats de crèdit col·laboradores

  BOE-R.D.L. 8/2020

  Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel  COVID-19

  • Beneficiaris: Els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats de les quals han quedat suspeses o quan la seua facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es veja reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat
  • Import: 70% a la base reguladora. Quan no s’acredite el període mínim de cotització per a tindre dret a la prestació, la quantia serà el 70% de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar (661,04 euros)
  • Tràmit i Gestió: Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social / SEPE /Institut Social de la Marina

  BOE – R.D.L. 8/2020

  Concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19.

  • Beneficiaris:
  • Entitats gestores de llotges pesqueres
  • Explotacions ramaderes
  • Productors agraris de venda directa al detall
  • Productors primaris de venda al detall de productes agroalimentaris
 • Import:Consultar segons beneficiari i zona
 • Tràmit i Gestió:Consultar según sector  àmbit.
 • DECRET 59/2020

  Concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes consistents en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores per a facilitar el teletreball de l’empresa sol·licitant.

  • Beneficiaris: Pimes amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana que no incórreguen en cap de les prohibicions que s’estableixen
  • Import:5.000.000,00 euros amb càrrec a la línia S6722000, «Investigació, desenvolupament i innovació empresarial» de l’exercici 2020
  • Tràmit i Gestió:EMPRESA e IVACE

  Instrucció 21 d’ abril

  Suport econòmic a conciliació de la vida familiar i laboral

  • Beneficiaris: Persones que hagen exercit el dret de reducció de la seua jornada laboral per a l’atenció a menors, majors o dependents al seu càrrec en els casos previstos en el Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.
  • Import:
  • 600 € si la reducció de jornada és d’entre el 81% i el 100%
  • 450 € si la reducció és d’entre el 61% i el 80%
  • 300 € si la reducció és d’entre el 50% i el 60% de la jornada
 • Tràmit i Gestió:LABORA
 • DOGV-D.L. 3/2020

  DECRET 61/2020

  DECRET 58/2020

   

  Suport econòmic a rendes baixes:

  • Beneficiaris: Els treballadors i les treballadores afectats per un ERTO.
  • Import: 150,00 euros per persona beneficiaria
  • Tràmit i Gestió: Agència Tributària Valenciana .

  DOGV-D.L. 3/2020 – DOGV-D.L. 54/2020

  Suport econòmic a Autònoms

  • Beneficiaris: Persones treballadores que hagen suspés l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en, almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma
  • Import:
  • 1500 euros per a les persones treballadores en règim d’autònom que s’han vist obligades al tancament
  • 750 euros per a la resta de casos
 • Tràmit i Gestió: LABORA.
 • DOGV-D.L. 44/2020

  Información de caràcter orientatiu. Consultar Butlletins oficials per a més informació

  Formació Universitària

  FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA, NO SOLS PER A JOVES.

  university-105709_1920.jpg

  En recents publicacions, hem intentat informar-vos sobre diverses opcions de formació al vostre abast. Concretament, des de formació bàsica sense requisits  com són aplicacions per a practicar idiomes, cursos gratuïts i formació oberta, fins a formació reglada equiparable a la formació professional, els denominats Certificats de Professionalitat . Respecte a aquestes últimes, sí que havíem de reunir requisits per a accedir; ja fora per proves de nivell, per altres certificats i formació, o per experiència que tinguérem amb anterioritat. Però ens quedaria un altre tipus de formació per tractar: la Formació Universitària.

  Hui en dia la formació universitària està a l’abast de la immensa majoria de persones, i no està fitada a una edat determinada. Si actualment tenim aquest interés; ja siga per voler continuar aprenent, per demanda del nostre treball o per millorar el nostre perfil professional i acadèmic; podrem cursar i obtindre una titulació universitària.

  Si aquest és el vostre cas, us deixarem a continuació informació sobre requisits, proves i oferta formativa d’universitats públiques

  L’accés a la universitat actualment dependrà o bé de la titulació que posseïm o de la franja d’edat en què ens trobem:

  • Batxiller: L’accés més conegut, a través de la Prova d’Accés a la Universitat  (PAU), després de realitzar el Batxillerat i en la qual s’avalua assignatures troncals, assignatures vinculades a la modalitat de batxillerat i idiomes estrangers.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS): Els alumnes que acaben els cicles formatius de grau superior reben el títol de tècnic superior, que els permet matricular-se directament en estudis universitaris sense límit d’admissió depenent de la nota mitjana del títol obtingut.
  • Una altra titulació universitària. Si posseïm ja una titulació universitària, se sobreentén que complim algun dels requisits d’accés, i podrem accedir a altres titulacions.

  Tant els estudiants de batxillerat com els dels cicles formatius de grau superior (CFGS) accedeixen a la Universitat pel grup general de preinscripció en els centres en què s’hagen cursat, sense reserva específica de places.

   

  Titulació

  Accés

  Reserva de Places

  Batxiller

  Prova PAU

  No hi ha

  Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)

  Nota mitjana del *CGFS

  No hi ha

  Una altra titulació Universitària

  Criteri amb el qual accedira a l’anterior

  1-3%

  • Majors de 25 anys: Es realitza una prova d’accés per a majors de 25 anys, es pot realitzar en qualsevol universitat pública, amb independència de la institució docent on després es curse la carrera. La prova d’accés té dues fases, una general i una altra específica. Els requisits són:
   • Tindre 25 anys almenys o complir-los l’any en què es realitzen les proves.
   • NO tindre cap titulació que els permeta l’accés a la universitat, és a dir, que no estiguen en possessió de: PAU (prova d’accés a la universitat des de batxiller), Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior (o antiga FPII), Titulació Universitària, qualsevol altra titulació que permeta l’accés a la universitat.
  •  Majors de 40 anys: L’accés es farà a una única titulació i s’haurà d’ajustar als criteris i àmbit d’experiència laboral d’aqueixa mateixa titulació. La prova i valoració dependrà de la universitat, però en tot cas es valorarà l’experiència i es realitzarà una entrevista personal.
  • Majors de 45 anys: Només poden accedir a la universitat per aquesta via els candidats amb experiència laboral i professional en relació amb un ensenyament, i que no posseïsquen una titulació acadèmica que els done accés per una altra via

  Es realitzarà una prova que tindrà com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat per a seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seua capacitat de raonament i expressió escrita. També es realitzarà una entrevista personal el resultat de la qual haurà de ser apte per a ser admés. La prova es dividirà en 3 exercicis:

  • Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat
  • Llengua castellana
  • Llengua valenciana

  Els requisits són:

  1. NO posseir cap titulació que permeta accedir a la universitat: PAU (prova d’accés a la universitat des de batxiller), Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior (o antiga *FPII), Titulació universitària, qualsevol altra titulació que permeta l’accés a la universitat.
  2. Tindre 45 anys almenys o complir-los l’any en què es realitzen les proves. 

  Edat

  Accés

  Reserva de Places

  +25

  Prova d’ accés (General + Específica)

  2%

  +40

  Acreditació d’ experiència laboral o professional

  1-3%

  +45

  Prova d’accés (3 exercicis + Entrevista)

  1-3%

  Proves, els requisits i preinscripcions

  Podeu consultar dates de proves, els requisits i preinscripció en els següents enllaços a les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana i la UNED:

   

  UNIVERSITAT PER MAJORS (+55 anys)

  Existeix un últim rang d’edat, majors de 55 anys, que també poden accedir a aquesta mena de formació. Adaptada, flexible i que té com a objectiu aprofundir en determinades matèries i ampliar coneixements. Dota de recursos socioculturals al col·lectiu i potència la relació intergeneracional de l’àmbit universitari.

  Pot consultar més informació en:

  Aprendrer Idiomes

  5 Aplicacions per a aprendre IDIOMES i on ACREDITAR-HO

  learn-2001847_1920.jpg

  Fa uns anys, el coneixement d’un segon idioma podia ser un element diferenciador respecte a altres possibles aspirants a un lloc de treball. Empreses especialitzades en selecció, afirmen que el saber idiomes pot augmentar entorn d’un 40% les possibilitats de trobar un treball en un perfil mitjà i alt. Lògicament, a major categoria professional, més demanda d’aquesta competència lingüística hi haurà

  I és que, cada vegada més, les empreses busquen perfils que puguen exercir el seu treball i interaccionar amb persones d’altres països, i això passa obligatòriament per entendre i fer-nos entendre en altres llengües. La globalització i la internacionalització de l’ocupació és un fet.

  Segons l’informe d’Adecco de 2018 sobre la demanda d’idiomes en les ofertes d’ocupació, “Una de cada tres ofertes laborals requereix el domini de diversos idiomes.” I en un 92% de les vegades es demanarà l’anglés com a requisit enfront d’altres llengües.

  A poc a poc, el coneixement d’una llengua estrangera s’està convertint en un coneixement bàsic, i en alguns casos, fins i tot es dona per descomptat.

  És per això que si no volem quedar-nos enrrere en aquest aspecte i millorar la nostra ocupabilitat, hem d’aspirar com a mínim a controlar un segon idioma. Sobretot si el nostre àmbit té a veure amb l’Enginyeria, l’Hostaleria i Turisme, i les Filologies. També en el sector públic ens servirà per a la baremació de mèrits si tenim un certificat oficial que l’acredite.

  Des del Pacte Territorial deixem com a recurs un llistat d’aplicacions gratuïtes per a fer els primers passos en diferents idiomes, que us serviran per a una primera presa de contacte o repàs. Posteriorment serà igualment important complementar-ho amb cursos i que acreditem aquests coneixements en entitats oficials com:

  LLISTAT D'APLICACIONS:

  Us deixem l’adreça web, però totes posseeixen una aplicació per al mòbil. Si volem accedir a tot el contingut tindrem l’opció de pagar pel servei.

  Fins a 12 idiomes diferents que podrem aprendre. Haurem de registrar-nos i anirem completant cursos dividits en lliçons segons temàtica i nivell. Fins i tot podrem corregir a estudiants d’altres països que aprenen el nostre.
  13 Idiomes diferents per a aprendre. A partir del nivell que triem, anirem completant lliçons


  Podrem triar entre 10 idiomes en els quals nosaltres ens marcarem el temps d’estudi diari i el nivell (podent realitzar una prova per a marcar-lo). Podrem registrar-nos per a guardar el progrés, afegir amics o comparar la nostra puntuació amb altres usuaris.


   

  11 idiomes a la nostra disposició amb dos nivells de dificultat. Podrem accedir pagant a tots els cursos, idiomes i maneres


   

  Amb menys opcions que les anteriors, podrem aprendre anglés seleccionant el nostre nivell: Principiant (A1), Elemental (A2), Intermedi (B1) o Avançat (B2).

  degree-3955169_1920.jpg

  Recordar-vos també que en l’article sobre oferta formativa gratuïta , també trobareu cursos online d’idiomes.

  Competències Professionals

  En aquest vídeo us informem de la importància de conéixer les Competències Professionals. Què són, quins tipus hi ha o perquè són tan importants a nivell laboral, són algunes de les respostes que trobaràs.

  La importancia de les compentencies

  Certificats de professionalitat

  certification-3352920_1920.jpg

  Estretament relacionat amb les PROVES DE COMPETÈNCIES CLAU , els CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT acrediten oficialment les qualificacions professionals d’un treballador i treballadora. Aquestes qualificacions són els coneixements i capacitats per a una ocupació.

  S’estructuren en competències professionals i es poden certificar mitjançant formació o experiència laboral.

  Actualment existeixen 664 qualificacions, classificades en 26 famílies professionals.

  Els certificats de professionalitat podran ser de Nivell 1, Nivell 2 o Nivell 3 de qualificació i l’accés a cadascun d’aquests nivells dependrà de la formació prèvia que tinguem com a alumne.

  Ací us deixem els requisits necessaris per a l’accés a cadascun dels nivells de certificació professional:

  No es necessita cap requisit específic.

  • Tindre el títol de Graduat en ESO, com a mínim.
  • Tindre qualsevol certificat de professionalitat de nivell 2.
  • Tindre un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
  • Complir el requisit d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d’accés.
  • Tindre superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
  • Tindre acreditades les competències clau de nivell 2
   •  Matemàtiques
   •  Llengua Castellana
   •  Inglés (en cas que el curs incloga un mòdul d’aquest idioma)
   • Valencià (si el curs s’imparteix en aquest idioma)
  • Tindre el títol de Batxiller, com a mínim.
  • Tindre qualsevol certificat de professionalitat de nivell 3.
  • Tindre un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
  • Complir el requisit d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés.
  • Tindre superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
  • Tindre acreditades les competències clau de nivell 3
   • Matemàtiques
   • Llengua Castellana
   • Inglés (en cas que el curs incloga un mòdul d’aquest idioma)
   • Valencià (si el curs s’imparteix en aquest idioma)
  degree-3955169_1920.jpg

  Els certificats tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i els òrgans competents de les Comunitats Autònomes.

  Però també hi ha altres maneres d’obtindre certificats de professionalitat:

  • Estudiar cicles formatius de formació professional tant els títols de Grau Mitjà i Grau Superior com els Certificats de Professionalitat acrediten l’obtenció de les mateixes qualificacions. Tots dos són sistemes de formació professional, estan relacionats i són complementaris. Podríem anar obtenint qualificacions mitjançant certificats de professionalitat i més endavant, completar mòduls formatius d’un títol d’FP.
  • Amb experiència però no tenim acreditació oficial de les competències. Les comunitats autònomes convoquen, cada cert temps, procediments d’avaluació de les competències professionals a través de l’experiència laboral o altres vies no formals de formació.

  Posarem un exemple pràctic:

  María no té cap formació més enllà dels estudis bàsics i vol tindre un títol que l’ajude a trobar treball. Sempre li ha agradat la mecànica però no sap què fer.

  Li han parlat dels certificats de professionalitat i que podrien ser una bona opció, què hauria de fer?

  En aquest cas, María com no té cap requisit per a accedir als certificats de professionalitat de nivell 2 i nivell 3, tindria dues opcions:

  Preparar-se la prova de competències clau nivell 2 o nivell 3 i posteriorment accedir al certificat corresponent.

  Buscaria els certificats que s’ajusten al que vol, per exemple:

  • Operacions auxiliars de Fabricació Mecànica (Nivell 1)
   • Família: Fabricació Mecànica
   • Àrea: Fabricació electromecànica

  I en obtindre-ho, podria realitzar un altre de nivell 2, que fora d’aqueixa mateixa família i àrea professional, però de major nivell. Per exemple:

  • Muntatge i posada en marxa de béns d’equip i maquinària industrial (Nivell 2)
   • Família: Fabricació Mecànica
   • Àrea: Fabricació electromecànica

  Imaginem que després de realitzar un d’ells s’adona que la mecànica no és el que volia. Podria accedir a qualsevol altre certificat del mateix nivell, d’una altra àrea que si s’ajustara a la nova situació.

  up-2081170_1280.jpg

  Finalment, ací us deixem un enllaç del SEPE que us portarà a un qüestionari per a ajudar-vos a saber a quin certificat de professionalitat teniu accés:

  http://www.sepe.es/certificate/#no-back-button

  A més, us deixem els enllaços per a consultar tota l’oferta de Certificats de Professionalitat actuals.

  http://todofp.es/dam/jcr:3dca23fa-3bec-4aa4-98a4-ffa2be31e539/tabla-con-certificados-profesionalidad-para-todofp-24-sept-2014-pdf.pdf

  http://www.labora.gva.es/documents/166000883/166175548/repertorio_certificados_profesionalidad.pdf/793c8b77-b05e-4e6b-a7a9-4f280b6668f0

  I enllaços web on trobar tota la informació oficial sobre certificats de professionalitat

  http://www.labora.gva.es/es/especialidades

  https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html

  Competències clau

  En aquest article parlarem al voltant de tot el que necessites saber sobre les COMPETÈNCIES CLAU, el seu objectiu i utilitat.

  certification-3352920_1920.jpg

  Què són les PROVES DE COMPETÈNCIES CLAU?

  Les COMPETÈNCIES CLAU són una de les oportunitats que tenim a la nostra disposició per a millorar el nostre perfil professional i formatiu. Aquestes les avalua el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) i encara que no siga l’única opció, sol ser recomanable per a perfils amb poca o cap formació específica, perquè ens permetrà accedir als Certificats de Professionalitat.

  Amb aquestes proves podràs acreditar que posseeixes les Competències Clau en matemàtiques, llengua castellana i, si fora necessari, valencià i llengua estrangera per a cursar amb aprofitament la formació dels “CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT”.

  Les proves poden ser de Nivell 2 o Nivell 3, depenent de la dificultat, i ens donaran accés a uns certificats o a uns altres.

  LES COMPETÈNCIES CLAU PERMETEN ACCEDIR ALS CURSOS DE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

  Quan es realitzen aquestes PROVES?

  Està previst realitzar una convocatòria de proves a principis de l’any i una altra a principis de l’estiu.

  La data prevista de celebració de les proves és:

  • Primera convocatòria de 2020: el divendres dia 31 de gener de 2020.
  • Segona convocatòria de 2020: el divendres dia 5 de juny de 2020.

  No obstant això, amb la publicació dels llistats definitius s’indicarà la data definitiva, així com els mitjans i materials auxiliars autoritzats. En cap cas es permetrà l’ús de dispositius mòbils durant la realització de les proves.

  Qui pot participar en aquestes proves?

  Per a presentar-se a les proves és necessari:

  1r Tindre complits els 16 anys el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds de la corresponent convocatòria.

  2n No poder acreditar cap dels requisits exigits per a poder realitzar cursos de Certificats  de Professionalitat de nivell 2 o de nivell 3.

  On em puc PREPARAR?

  Contacta amb els Centres Públics de Formació de Persones Adultes (CPFPA) que imparteixen classes per a ajudar-te a preparar les proves d’avaluació de les competències clau de nivell 2 i de nivell 3.

  Com i quan M’INSCRIC?

  El termini de presentació de sol·licituds és:

  • Primera convocatòria de 2020: del dia 14 d’octubre al dia 13 de novembre de 2019, tots dos inclusivament.
  • Segona convocatòria de 2020: del dia 9 de març al 8 d’abril de 2020, tots dos inclusivament. ACTUALMENT OBERTA

  I pots inscriure’t:

  • Presencialment: emplenant la sol·licitud i presentant-la en qualsevol ESPAI LABORA mitjançant registre d’entrada.
  • Telemàticament: tenint un codi AutoSERVEF o signatura electrònica

  IMPORTANT! Si volem entrar en un Curs de Certificat Professional.

  Per a les persones participants en les proves que, havent obtingut un resultat de «apta/apte» en totes les proves de competències clau en quines haja participat en aquesta convocatòria per al mateix nivell de qualificació, hagen aconseguit la major puntuació mitjana, sempre que tinguen acreditades les quatre competències; ES RESERVA EL 20% de les places de l’alumnat corresponents als cursos de certificats de professionalitat de nivell 2 i de nivell 3 de qualificació que estiga previst que comencen en els centres Labora, en l’exercici de 2020.

  És a dir, tindrem més oportunitats d’accedir a aquests cursos!

  Tens tota la informació, models de sol·licitud i resultats de les proves en http://www.labora.gva.es/es/competencias-clave

  Assessorament laboral

  EL PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ MANTÉ ELS SERVEIS D'ASSESSORAMENT LABORAL

  Qualsevol persona resident a les comarques de La Costera o La Canal de Navarrés pot fer ús d’aquest servei telefonant a 674 34 86 88 o per mail a nsanchis@pactecosteracanal.com

  Xàtiva, 1 d’abril de 2020.

  El Pacte Costera-Canal manté el servei d’assessorament laboral dirigit a totes aquelles persones que necessiten ser ateses en matèria d’ocupació.

  La finalitat d’aquestes tutories personalitzades es basa a facilitar informació sobre els recursos disponibles per a trobar una ocupació afí amb la seua formació i experiència. La nova situació del mercat laboral mostra un important descens en les ofertes publicades, però també una sèrie d’oportunitats en sectors essencials que poden ser d’interés per a persones que es troben en situació de desocupació.

  Per a completar la informació prestada i continuar oferint serveis durant aquest període de quarantena, diàriament s’elaboren vídeo tutorials i publicacions, amb diferents recursos informatius relacionats amb la formació, l’autoocupació i tota aquella informació que es genera amb l’estat d’alarma decretat.

  Cal recordar que aquest projecte està subvencionat per Labora, emmarcat en les ajudes EMPACE 2019 destinades a fomentar els Acords Territorials en matèria d’Ocupació i Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana.